Suszarnia porcjowa DP

Suszarnia porcjowa DP

NISKI KOSZT EKSPLOATACJI

  • Optymalnie dobrane parametry wentylatorów wyciągowych zapewniają skuteczność suszenia przy najniższych kosztach poboru energii elektrycznej.

WYGODA I PROSTA OBSŁUGA

  • Po ustawieniu czasu suszenia suszarnia przełączy się na tryb chłodzenia, w sterowniku można również ustawić automatyczne cykle recyrkulacji suszonego ziarna

OBNIŻENIE ZAPYLENIA

  • Opcjonalnie możemy zastosować cyklowentylatory, które w części ograniczą zapylenie wynikające z zanieczyszczenia suszonego ziarna

PODWYŻSZONA IZOLACJA CIEPLNA

  • Każda kolumna ma ocieplony kanał dolotowy ciepłego powietrza, opcjonalnie możemy wykonać ocieplenie całej kolumny

 

DLACZEGO WARTO?

Bezpieczne i efektywne suszenie ziarna

Ikona znacznika

Niski koszt eksploatacji

 

Ikona znacznika

Wygoda i prosta obsługa

 

DANE TECHNICZNE

 

Modele suszarni jedn. S203P S205P S209P
Przybliżona pojemność zasypowa* t 9,5 11,2 17,7
Moc cieplna całkowita kW 350 500 1000
Ilość wentylatorów szt. 1 1 2
PSZENICA - Wydajność przy suszeniu z 19% do 15%        
Wydajność dobowa t/24h 79 117 148
Całkowity cykl suszenia h 2,9 2,3 2,9
KUKURYDZA - Wydajność przy suszeniu z 30% do 15%        
Wydajność dobowa t/24h 34 46 77
Całkowity cykl suszenia h 6,7 6,1 5,6
Zainstalowana moc elektryczna P kW 9,2 9,4 17,6
PK kW 12,2 12,4 20,6
PKK kW 12,95 13,5 21,5
Wymiary suszarni długość/długość z piecem m 4,65/8,3 4,65/8,3 4,65/9,3
szerokość m 2,5 2,5 2,5
wysokość wersji P m 6,3 7,2 9,4
wysokosć wersji PK i PKK m 10,4 11,4 13,9

* Pojemność zasypową podano dla pszenicy o gęstości 750 kg/m3

** Wydajność dobową dla rzepaku podano dla gęstości 680 kg/m3


Wydajności podano przy temperaturach suszenia: 90°C dla rzepaku, 95°C dla pszenicy, przy temp. zew. 150C; 110°C dla kukurydzy, przy temp. powietrza zewnętrznego 0°C; wilgotność powietrza od 35% do 70%

Parametry podano bez procesu chłodzenia, przy urządzeniach zasypowych o wydajności 30t/h

Zużycie oleju opałowego lekkiego na wysuszenie 1 tony o 1% wilgotności wynosi około: dla rzepaku i pszenicy 1,1 litra, a dla kukurydzy 1,2 do 1,5 litra dla temperatury pow. zew. >0°C i prawidłowej eksploatacji.

Zużycie gazu ziemnego dla pszenicy i rzepaku wynosi około 1 m3/t%, dla kukurydzy 1,5 m3/t%

Zużycie gazu płynnego dla pszenicy i rzepaku wynosi około 1,5 l/t%, dla kukurydzy 2,0 l/t%