Obiekt Rypin 03.10.2022r.

 

🇵🇱 🔴 Rypin – silosy na zboże o pojemności „150 tysięcy ton” przy największym zespole wytwórni pasz w Europie 🔴
🔴 W 2021 została zakończona budowa drugiej części wytwórni Rypin II. Prace trwały od 2019 roku. Dzięki rozbudowie, w obu obiektach (Rypin I oraz II) będzie można wyprodukować 1 mln ton pasz rocznie. Obiekt Rypin II został wybudowany w szybkim tempie. Prace fundamentowe oraz montaż urządzeń trwały od rana do wieczora.
🔴 Technologia zespołu obiektów zapewnia możliwość przyjęcie ziarna ok. 900 t/h i wysuszenia mokrej kukurydzy 2000 t/ dobę. Czyszczenie, suszenie z chłodzeniem oraz bazę magazynową o łącznej pojemności ok. 150 000 ton, na którą składają się silosy płaskodenne oraz lejowe.
🔴 Całość procesu technologicznego sterowana jest zintegrowanym systemem teleinformatycznym. Monitorowany jest każdy odcinek technologii – począwszy od nadzoru nad procesami przepływu ziarna, nad w pełni zautomatyzowanym procesem suszenia i chłodzenia produktu, magazynowania, poprzez monitorowanie temperatury w silosach. Wszystkie dane z powyższych procesów są archiwizowane i dają możliwość bieżącej analizy parametrów, również w różnych przedziałach czasowych. W obiekcie zastosowano przemysłowy, zaprojektowany do transportu ziarna system, który cechuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie. Do procesu suszenia zastosowano tutaj suszarnie z nawrotem powietrza (układ taki pozwala uzyskać podwójny odzysk ciepła). Taki sposób suszenia poprawia jej ekonomię, powoduje mniejsze spalanie i większą efektywność suszenia.