Kontrakt między rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii a rządem Rzeczypospolitej Polski

Nasza firma podjęła się realizacji międzynarodowego projekt pod klucz „zaprojektuj i zbuduj” na dostarczenie zaawansowanych, z pełną infrastrukturą obiektów silosowych w Tanzanii.

 

Silosy 2

Babati, 02.2020

 

Nasze obiekty rozmieszczone są w Babati, Mpandzie i Sumbawandze, a ich łączna pojemność kukurydzy w silosach wyniesie 70 000 ton, natomiast w magazynach płaskich 25 000 ton.

 

Celem projektu jest zwiększenie istniejącej pojemności magazynowej dla National Food Reserv Agency o nowoczesną technologię suszarniczo-magazynową mającą na celu uzyskanie najlepszej na rynku jakości ziarna.

 

Silosy 2

Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi projektowemu w Polsce oraz wspaniałym menadżerom w Tanzanii, którzy doskonale zapoznali się ze specyfiką rynku Afrykańskiego nasze prace mieszczą się w planowanych harmonogramach. Osiągamy wyniki i jakość na naszych budowach i jesteśmy gotowi na kolejne kroki w krajach afrykańskich. Nie osiągnęlibyśmy tego, gdyby nie doświadczenie ugruntowane na europejskich realizacjach.