Baborów – największy w Polsce silos o pojemności 20 tysięcy ton.

W 2021 roku do użytku został oddany NAJWIĘKSZY W POLSCE SILOS O POJEMNOŚCI 20 TYŚ TON.

Silos Baborów

 

Nowa inwestycja polegała na realizacji rozbudowy istniejącego obiektu suszarniczo – magazynowego. W efekcie modernizacji Inwestor uzyskał zwiększenie możliwości przyjęcia ziarna, jego czyszczenia, suszenia, magazynowania i precyzyjnego wydawania.

Silosy Baborów

 

 duży silos Baborów

 

Baza magazynowa powiększyła się o silos średnicy 35 metrów, który został wykonany z wysokiej klasy ocynkowanej blachy falistej. Zbudowany przy wcześniej zmontowanych zbiornikach, co w chwili obecnej łącznie daje Klientowi możliwość przechowywania ok. 50 tysięcy ton ziarna.
Rozbudowa przewidywała również zwiększenie możliwości suszenia ziarna, zwłaszcza kukurydzy. Na obiekcie została zainstalowana suszarnia DT 5048, największa jaką aktualnie produkujemy, której wydajność dla kukurydzy wynosi ok. 1600 t/24h, co w połączeniu z wcześniej zainstalowaną suszarnią DT 4032 pozwala na suszenie ok. 2500 t/24h. Obiekt został wyposażony w przenośniki łańcuchowe, których parametry przyjęcia i wydania wynoszą ok 500 t/h dla pszenicy.

silos Baborów 2

 

Procesy technologiczne transportu, czyszczenia, suszenia i magazynowania ziarna są w całości nadzorowane przez system teleinformatyczny, który monitoruje jego parametry. Inwestor ma możliwość analizy parametrów produktu magazynowanego w silosach, jak też archiwizację danych w określonych przedziałach czasowych.